Dėl susirinkimo

Gerbiami bendrijos nariai,

numatytas 2012-05-25 sodininkų bendrijos „Vokė” narių susirinkimas neįvyko. Kaip ir buvo skelbta skelbimų lentoje bei dienraščiuose Lietuvos rytas ir Vilniaus diena, pakartotinis susirinkimas ta pačia darbotvarke įvyks 2012-06-10  11.00 val. (sekmadienį) sodininkų bendrijos „Vokė” vandenvietėje.

D a r b o t v a r k ė :

1. Valdybos pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas.
2. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
3. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai.
5. 2012-05-01  -2013-04-30 pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Einamieji klausimai.

Nors susirinkimas įvyks nepriklausomai nuo susirinkusių bendrijos narių skaičiaus, tačiau labai prašome visus rasti laiko ir dalyvauti susirinkime.

Sodininkų bendrijos „Vokė” valdyba

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.