Apie mus


Papiškių kaimas, Pagirių seniūnija, Vilniaus rajonas

Sodininkų bendrija „VOKĖ“ Į jos sudėtį buvo apjungti 286 suformuoti sodininkų sklypai, bendro naudojimo teritorijos, pagrindinė gatvė bei jungiančios gatvelės. Bendrija išsidėsčiusi greta respublikinės reikšmės kelio (202) jungiančio Pagirių bei Baltosios Vokės miestelius, netoliese Papiškių kaimo, Vilniaus rajone.
Sprendimą dėl sklypų skyrimo (Dokumentas(Pradžia), Dokumentas(Pabaiga)) dar 1988m. kovo 11d priėmė Vilniaus miesto Tarybos vykdomasis komitetas.
2010m. rugsėjo 17d Vilniaus rajono Savivaldybės Taryba priėmė sprendimą Nr.T3-293 (spausti ant pavadinimo) dėl gatvių, esančių sodininkų bendrijoje „VOKĖ“, Papiškių kaime, Pagirių seniūnijoje, pavadinimų.

Iš istorijos: 1397 m. seniūnijos teritorijoje kunigaikštis Vytautas apgyvendino Keturiasdešimt Totorių kaime grupę totorių, kuriuos paėmė į nelaisvę mūšiuose prie Juodosios jūros. Už uolumą ir ištikimybę Lietuvos didžiųjų kunigaikščių apdovanoti privilegijomis, žemės valdomis, totoriai raiti ėjo karo tarnybą, atliko su ja susijusias prievoles – tiesė ir taisė kelius bei tiltus. Lietuvos kariuomenėje jie sudarė atskirus padalinius. XIX a. buvo pastatyta mečetė. Rašytiniuose šaltiniuose 1641 m. minimas Papiškių kaimas, kuriame yra to paties pavadinimo 187 ha ežeras. Iš jo išteka Vokės upė, kurios ilgis – 35,8 km. Buvęs daugelio namų Vilniuje prie Žaliojo tilto ir kito turto savininkas Lenskis įkūrė Vaidotuose šv. apaštalo Pauliaus atsivertimo bažnyčią, kuri buvo pašventinta 1922 m.


(paspauskite ant nuotraukos išdidinimui)
Sodininkų bendrija „Vokė“ įkurimu galima minėti, kai buvo priskirta teritorija 1988 m. 03 mėn. 11 d. Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sprendimu Nr. 82.
Šiuo sprendimu suformuoti Sklypai nr.1 ir nr.2 Šalčininkų rajono Jašiūnų tarybiniame ūkyje.
Mūsų Sodininkų bendrija (sklypas nr.2 – 23,2 ha) anksčiau kolektyviniai sodai buvo paskirstyti 6-ioms organizacijoms:
– Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijai;
– Respublikinei kino filmų nuomojimo kontorai;
– Vilniaus m. Tarybos vykdomojo komiteto Kūno kultūros ir sporto komiteto „Darbo rezervų“ savanoriškos sporto draugijos Lietuvos respublikinei tarybai;
– „Žalgirio“ savanoriškos sporto draugijos Sporto įrenginių valdybai;
– Tiumenės srities 12-ąjai kelių statybos valdybai;
– Respublikinei kino remonto gamybinei įmonei ir Lietuvos TSR centriniam valstybiniam kino-foto-fono dokumentų archyvui.

1988 04 06 d. steigiamojo sodininkų draugijos susirinkime užprotokoluotas nutarimas, kuriame sodininkai, išklausę įvairius pasisakymus, nutarė sodininkų bendriją pavadinti „Vokės“ sodai.

Bendrijos valdybos pirmininkai:
1988-1989 R.Verikas
1989-1992 Edvardas Pilkauskas
1992-2000 Raimondas Lingys
2000-2007 Vladas Navagruckis
2007-2011 Liongina Navagruckienė
2011-2012 Aidas Kavaliauskas
2012-2013 Petras Revuckas
Nuo 2013 Aidas Kavaliauskas

Paminėtinas labai įdomus faktas, kuris pažymėtas tik kai kuriuose žemėlapiuose, kad prie Vokės upės, Papiškių kaimo ir miško yra buvusios 4-ios akmens amžių siekusios senovinės Papiškių gyvenvietės, kurios įtrauktos į Kultūros vertybių registrą.

Registro kodas A1268P, registravimo data 1997 12 31.
Akmens amžiaus gyvenvietė I yra 0,6 km į š. r. nuo Akvos u. įtekėjimo į Papio ež., 0,25 km į r. nuo Papio ež. r. kr. ir tiek pat į v. ir š. v. nuo Vilniaus-Rūdninkų kelio, į v. nuo Papiškių k. v. pakraščio, į p. nuo mš., Papio ež. kr. pirmojoje terasoje.
Vaidotų apyl., Papiškių k.

Registro kodas A1269P, registravimo data 1997 12 31.
Akmens amžiaus gyvenvietė II yra 0,4 km į v. ir p. v. nuo Papiškių k. kapinių ir tiek pat į v. ir š. v. nuo Vilniaus-Rūdninkų kelio, 0,35 km į š. r. nuo Vokės u. įtekėjimo į Papio ež. ir 0,15 km į r. nuo jos kair. kr., mš. v. pakraštyje.
Vaidotų apyl., Papiškių k.

Registro kodas A1270P, registravimo data 1997 12 31.
Akmens amžiaus gyvenvietė III yra 0,55 km į š. ir š. r. nuo Vokės u. įtekėjimo į Papio ež., 0,5 km į v. nuo Vilniaus-Rūdninkų kelio, 0,4 km į v. ir š. v. nuo Papiškių k. kapinių, 0,15 km į š. nuo Papiškių akmens amžiaus gyvenvietės II ir 0,1 km į r. nuo Vokės u. kair. kr., mš. v. pakraštyje, abipus keliuko.
Vaidotų apyl., Papiškių k.

Registro kodas A1271P, registravimo data 1997 12 31.
Akmens ir žalvario amžių gyvenvietė yra 0,8 km į š. nuo Vokės u. įtekėjimo į Papio ež., 0,6 km į š. nuo Papiškių k. kapinių ir tiek pat į v. nuo Vilniaus-Rūdninkų kelio, į v. nuo mš., Vokės u. kair. kr., Papio ež. buvusio kr. pirmosios terasos papėdėje.
Vaidotų apyl., Papiškių k.

Kultūros vertybių apsaugos departamento 1997 04 01 įsakymu Nr. 56 buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių archeologijos tyrimų leidimų išdavimo tvarka, kuri numato tirtinų archeologijos vietų sąrašų sudarymą. Pagal ją turi būti sudaryti mokslo tikslais, apskaitos tikslais ir apsaugos tikslais tirtinų archeologinių vietų sąrašai.

APSAUGOS TIKSLAIS TIRIAMŲ ARCHEOLOGINIŲ VIETŲ SĄRAŠAS
ARDOMOS ARCHEOLOGINĖS VIETOS

VILNIAUS APSKRITIS
Vilniaus rajonas
………………
Papiškių senovės gyvenvietė I (AR 1954, A 1268P), Vilniaus r. – ariama
Papiškių akm. a. gyvenvietė II (AR 1955, A 1269P), Vilniaus r. – sužalota ariant kvartalinę liniją
Papiškių senovės gyvenvietė III (A 1270P), Vilniaus r. – žaloja 2 miško keliukai, taip pat vėjo pustomas gyvenvietės paviršius
Papiškių IV senovės gyvenvietė (AR 1957, A 1271P), Vilniaus r. – užsodintas miškas, įrengtas šiukšlynas
………………
© viešoji įstaiga „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos”. Atnaujinta 2001rugpjūčio mėn.