Verta žinoti

(nauja-pažymėta žalia spalva)

sbv Metu sodininkai

sbv apklausu rezultatai

2013 bėgimo lentelė rezultatai
Autobusų tvarkaraštis

LR Sodininkų bendrijų įstatymas
SB „Vokė” bendrijos įstatai
Vidaus tvarkos taisyklės
Valdybos darbo reglamentas

Buhalterės ir pirmininko priėmimo laikas
Bendrijos mokesčiai
Nuolatinės gyvenamos vietos deklaravimas
Šiukšlių išvežimas

SODININKŲ DĖMESIUI !

Buhalterės ir pirmininko priėmimo laikas: 

2022 07 17 (sekmadienis) 11-15 val.

2022 07 23 (šeštadienis) 11-15 val.

2022 08 06 (šeštadienis) 11-15 val.

 Priėmimo vieta:

Vokės 6-oji g. 16

Pagal SB „Vokė“ vidaus tvarkos taisykles atsiskaityti už praėjusius finansinius metus būtina iki  2024 liepos 31 d.

PRAŠOME NEVĖLUOTI ATSISKAITYTI PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ !!!

Nario mokestis 2023/2024 m. – 5 Eur /aras.

Pagal 2019 06 29 visuotinio susirinkimo sprendimą.

(6 arai – 30 Eur  didesni ar mažesni sklypai atitinkamai)

Talkos mokestis nedalyvavusiems – 5,79 Eur.

Už apšvietimo elektrą GYVENANTIEMS (2015m.-1,12 Eur; 2016m.-1,19 Eur; 2017-1,58 Eur, 2018-1,94 Eur; 2019-2,29 Eur, 2020-2,14Eur,  2021-2,18 Eur, 2022-2,18 Eur, 2023-3,06 Eur, 2024-4,18 Eur)

Bendrijos valdybos pirmininkė

Šiukšlių išvežimas:
Šiukšlės išvežamos kas dvi savaites (pirmadieniais). Jeigu numatytą dieną šiukšlės nebus išvežtos, tada jos bus surenkamos sekančią dieną.
Bendrijos mokesčiai:
Nario mokesčiai nustatyti visuotiniuose susirinkimuose Lt už arą.
   • 2010m – 14,00Lt/aras (6arai-84,00Lt) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai.
   • 2011m – 12,50Lt/aras (6arai-75,00Lt) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai.
   • 2012m – 9,00Lt/aras (6arai-54,00Lt) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai. Sumokėti iki 2012 07 31d.
   • 2013m – 12,00Lt/aras (6arai-72,00Lt) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai. Sumokėti iki 2013 07 31d.
   • 2014m – 12,00Lt/aras (6arai-72,00Lt) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai. Sumokėti iki 2014 07 31d. 
   • 2015m – 3,475 Eur (12,00Lt)/aras (6 arai-20,85 Eur (72,00Lt)) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai. Sumokėti iki 2015 07 31d.
   • 2016m – 3,48 Eur (12,02Lt)/aras (6 arai-20,88 Eur (72,09Lt)) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai. Sumokėti iki 2016 07 31d.
   • 2017m – 3,48 Eur /aras (6 arai-20,88 Eur ) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai. Sumokėti iki 2017 07 31d.
   • 2018m – 4,00 Eur /aras (6 arai-24 Eur ) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai. Sumokėti iki 2018 07 31d.
   • 2019m – 4,00 Eur /aras (6 arai-24 Eur ) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai. Sumokėti iki 2019 07 31d.
   • 2020m – 5,00 Eur /aras (6 arai-30 Eur ) didesni ar mažesni sklypai atitinkamai. Sumokėti iki 2020 07 31d.
Nuolatinės gyvenamos vietos deklaravimas
Tad kas buvote anksčiau deklaravę ar planuojate naujai deklaruoti registruotame statinyje Jums reikės:
 • išsiimti naują registrų centro pažymėjimą VĮ Registrų centras( kainuoja 2-3 Eur)
 • su šiuo pažymėjimu atvykti savininkui į Pagirių seniūniją, Šiltnamių 10 (pakilus ant kalniuko iš kart į dešinę) 2 aukštas,  4 kab.Vyriausioji raštvedė Lilija Girgždienė, 2605444  Antr 13-17 val. ,Ketv 9-12 val.
 • turėti asmens dokumentą ir vaikų ar sutuoktinio gimimo liudijimus  ar kt. asm. dokumentus, jų kopijas ir  užpildyti specialias formas.
 • išduos nemokamai pažymėjimą apie deklaruotą gyv.vietą.

…čia ir toliau bus sudedami pastovūs (ilgesnį laiką nekintantys) nurodymai dėl mokesčių mokėjimų, įmokų pavyzdžiai, patarimai…