|

VOKĖS KALĖDŲ EGLUTĖS ĮŽIEBIMAS

Sveiki Vokėnai

Kviečiame visus atvykti į

Vokės KALĖDŲ EGLUTĖS įžiebimą MŪSŲ PARKE  šį šeštadienį (gruodžio 14 d. 15.30 val.) 
Bus Kalėdinis laužas , Kalėdinė muzika, vaišinsimės karšta arbata, karštu vynu ir sausainiais 
Kol kas sniego neturime:)..bet įžiebdami  Vokės Kalėdų eglutę ir kartu padainavę ne vieną Kalėdinę dainą , sulauksime ir sniego.
Juk svarbu gera nuotaika ir geras ūpas
Ateikite pabendrausime kaimyniškam rate ir mažiems ir didesniems bus smagus susiėjimas, žiemą ir laiko daugiau visi turime. Ypatingai kviečiame senjorus ateiti kartu pabendrauti prie laužo.
Iki malonaus susimatymo
šį šeštadienį (gruodžio 14 d. 15.30 Mūsų parke)
|

Stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimas

UAB “Nemėžio komunalininkas“ 2019m. spalio-lapkričio men. vykdys         stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu pagal grafiką :

Pagirių sen. –   SPALIO   7  diena .

Iš gyventojų bus surenkami seni baldai ir rakandai, namų ūkio santechnikos įrenginiai, būsto įrenginiai ir pavojingos atliekos, susidariusios buityje: galvaniniai elementai, akumuliatoriai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, buitinės chemijos produktai, gyvsidabrio turinčios atliekos, panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos.

Atliekas prašome krauti iki spalio 7 dienos parke prie mūsų bendrijos vėliavos.

Bendrijos pirmininkė     Irina Kentrienė

 

|

Vasaros šventė 2019

|

Visuotinis SB VOKĖ narių susirinkimas

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

2019-06-14 d. (penktadienį) 19 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2019 birželio mėn. 29 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2019-06-14 d. susirinkimo darbotvarkę.

 Darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita ir tvirtinimas
  2. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas
  3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
  4. 2019-05-01 – 2020-04-30 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (projekto) aptarimas ir tvirtinimas.
  5. Bendrijos valdybos ir jos pirmininko rinkimai
  6. Bendrijos revizijos ir jos pirmininko rinkimai
  7. Kiti klausimai

Preliminari susirinkimo trukmė 2 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

 Susirinkimo vieta Vokės 6-oji g.20

  Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

 Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba

|