Visuotinis bendrijos narių susirinkimas

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

2023-06-02 d. (penktadienį) 19.00 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2023 birželio mėn. 17 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2023-06-02 d. susirinkimo darbotvarkę.

Darbotvarkė:

1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas.(15 min.)

2. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas. (10 min.)

3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas. (10 min.)

4. 2023-05-01  – 2024-04-30 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (projekto) aptarimas ir tvirtinimas. (15 min.)

5. SB Vokės susikaupusių lėšų panaudojimas . ( 15 min.)

6. SB Vokės vasaros šventės organizavimas. (15 min.)          

7. Kiti klausimai. (30 min.)

Preliminari susirinkimo trukmė 2 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

Susirinkimo vieta mūsų parko pavėsinėje.

Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba  

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.