Neeilinis SB Vokė narių susirinkimas

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

2018-12-21 d. (penktadienį) 19 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2019 sausio mėn. 5 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2018-12-21 d. susirinkimo darbotvarkę.

 Darbotvarkė:

  1. Dėl antenos įrengimo ir sutarties su TELE2 pasirašymo.(90 min.)
  2. Dėl 2017-2018 m. gautų 2 proc. Gyventojų GPM panaudojimo. (10 min.)
  3. Kiti klausimai. (20 min.)

Preliminari susirinkimo trukmė 1,5 -2 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

Susirinkimo vieta Vokės 6-oji g.20 (pas pirmininką Aidą Kavaliauską)

Pakartotinio susirinkimo vieta Vokės 6-oji g.16 (pas pirmininko kaimynę Ireną Kentrienę-buvusi Papiškių seniūnaitė)

  Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

 

Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba

|

Visuotinis SB Vokė narių susirinkimas

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

2018-06-16 d. (šeštadienį) 19 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2018 birželio mėn. 30 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2018-06-16 d. susirinkimo darbotvarkę.

 Darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas.(15 min.)
  2. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas. (10 min.)
  3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas. (10 min.)
  4. 2018-05-01 – 2019-04-30 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (projekto) aptarimas ir tvirtinimas. (15 min.)
  5. Dėl SB Vokė 30mečio ir vasaros šventės organizavimo.(20 min.)
  6. Kiti klausimai. (20 min.)

Preliminari susirinkimo trukmė 2 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

Susirinkimo vieta Vokės 6-oji g.20 (pas pirmininką Aidą Kavaliauską).

Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

 Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba

|

Pavasarinės talkos 2018

Sveiki Vokėnai

Pavasarėlis atskubėjo šiltas…ir kviečia visus į talkas mūsų bendrijos aplinkai ir įrangai tvarkyti ir remontuoti…
http://mesdarom.lt/kur-atvykti/akcija-mes-darom-2018/vilniaus-rajono-savivaldybe/pagiriu-seniunija
SB Vokė valdyba
|

Su Šv.Velykom

Prisikėlimas

Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
Aušta, jau aušta rytas šviesus…
Ar girdite aidint trimitų garsus?
Jie žinią brangiausią pasauliui paskelbs
Ir žemė gyvenimui vėl prisikels,
Kai visa, kas gyva nubus, išsities.
Lai sielas viltis ir palaima užlies!

 

SB „Vokė“ pirmininkas
Aidas Kavaliauskas

|

LT100 gimtadienis Vokėje

Kviečiame visus Vokėnus ir bičiulius Mūsų Vokės parke
paminėti valstybės šimtmetį 2018 vasario 16 d.

17 val. uždegsime 100 žvakučiu 100 logotipą ir valgysime tortą su arbata prie mūsų bokšto.
Uždegsime laisvės laužą…

Senjorai, tėveliai …parodykime savo vaikams kad mokame bendruomeniškai džiaugtis tokiomis šventėmis ir tradicijas perduodame savo vaikams.

 

 

 

 

 

 

 

Vokėne ateik su savo vaiku, tėveliais ar seneliais  į Lietuvos 100-ečio gimtadienį mūsų Vokės parke…nebūk abejingas nes viskas prasideda nuo tavęs.

 

Aidas Kavaliauskas

|