Stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimas

UAB “Nemėžio komunalininkas“ 2019m. spalio-lapkričio men. vykdys         stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu pagal grafiką :

Pagirių sen. –   SPALIO   7  diena .

Iš gyventojų bus surenkami seni baldai ir rakandai, namų ūkio santechnikos įrenginiai, būsto įrenginiai ir pavojingos atliekos, susidariusios buityje: galvaniniai elementai, akumuliatoriai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, buitinės chemijos produktai, gyvsidabrio turinčios atliekos, panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos.

Atliekas prašome krauti iki spalio 7 dienos parke prie mūsų bendrijos vėliavos.

Bendrijos pirmininkė     Irina Kentrienė

 

|

Vasaros šventė 2019

|

Visuotinis SB VOKĖ narių susirinkimas

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

2019-06-14 d. (penktadienį) 19 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2019 birželio mėn. 29 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2019-06-14 d. susirinkimo darbotvarkę.

 Darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita ir tvirtinimas
  2. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas
  3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
  4. 2019-05-01 – 2020-04-30 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (projekto) aptarimas ir tvirtinimas.
  5. Bendrijos valdybos ir jos pirmininko rinkimai
  6. Bendrijos revizijos ir jos pirmininko rinkimai
  7. Kiti klausimai

Preliminari susirinkimo trukmė 2 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

 Susirinkimo vieta Vokės 6-oji g.20

  Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

 Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba

|

VOKĖS EGLUTĖ 2018 ĮŽIEBIMAS

Jau aštuntus metus iš eilės įvyko Mūsų Kalėdinės Vokės eglutės įžiebimas.

Šiemet jis įvyko … prie mūsų naujosios pavėsinės… su daug džiugiai susirinkusių Vokėnų.

Džiugu, kad šiemet susirinko daug senjorų Vokėnų, anksčiau ateidavo tik vaikai su tėveliais. 

Ačiū visiems kurie atnešėte su mažaisiais savo rankų darbo žaisliukus, iškarpytas snaiges.

Turėjome smagią viktoriną su prizais.

Kepėme dešreles ir smaguriavome skanumynais, karšta arbata ir karštu vynu.

Smuikeliu mums pagrojo Karoliniškių muzikos mokyklos auklėtinė Rasa Ona Kavaliauskaitė.

Dėkojame mūsų „etatiniam“ fotoreporteriui Mindaugui Gelčiui už įamžintas akimirkas iš renginio.

|

Neeilinis SB Vokė narių susirinkimas

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

2018-12-21 d. (penktadienį) 19 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2019 sausio mėn. 5 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2018-12-21 d. susirinkimo darbotvarkę.

 Darbotvarkė:

  1. Dėl antenos įrengimo ir sutarties su TELE2 pasirašymo.(90 min.)
  2. Dėl 2017-2018 m. gautų 2 proc. Gyventojų GPM panaudojimo. (10 min.)
  3. Kiti klausimai. (20 min.)

Preliminari susirinkimo trukmė 1,5 -2 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

Susirinkimo vieta Vokės 6-oji g.20 (pas pirmininką Aidą Kavaliauską)

Pakartotinio susirinkimo vieta Vokės 6-oji g.16 (pas pirmininko kaimynę Ireną Kentrienę-buvusi Papiškių seniūnaitė)

  Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

 

Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba

|