Pasveikinimas

 

Visos bendruomenės ir valdybos vardu

Sveikiname 40-ojo jubiliejaus proga
Mūsų aktyvų valdybos narį Romualdą Svobūną

cropped-DSC06925.jpg

Jo visuomet geranoriška pagalba sprendžiant įvairius bendruomenės klausimus yra be galo vertinga ir labai reikalinga.
Ar tai būtų IT klausimai, ar sportiniai renginiai, ar talkų organizavimas, ar dalyvavimas visose šventėse ir t.t. Romualdo nuoširdi pagalba labai svarbi.

Ačiū, kad su savo gražia šeima taip nuostabiai prisidedate prie mūsų bendruomenės puoselėjimo.

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Jų padarei daug ir gerų. Ir tiek kiek širdies šilumos atidavei kitiems, tiek jos vėliau ir sugrįžta.
Glausk prie savęs tuos, kuriuos myli ir gerbi, tada ir pačiam netrūks artimųjų meilės, draugų, bendradarbių pagarbos, o skubantys metai te atneša, džiaugsmą, gerumą, ramybę, namų šilumą ir viltį. Sveikatos ir ilgo gyvenimo!

 

Kolega valdyboje
Nuoširdžiai
Aidas Kavaliauskas

|

Visuotinis bendrijos narių susirinkimas

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !
  
2016-06-17 d. (penktadienį) 19 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2016 liepos mėn. 2 d. (šeštadienį) 10.30 val., pagal 2016-06-17 d. susirinkimo darbotvarkę.

Darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas. (15 min.)
  2. Bendrijos finansinė ataskaita ir tvirtinimas. (10 min.)
  3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita ir tvirtinimas. (10 min.)
  4. Bendrijos valdybos ir jos pirmininko rinkimai. (15 min.)
  5. Bendrijos revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai. (10 min.)
  6. 2016-05-01 – 2017-04-30 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (projekto) aptarimas ir tvirtinimas. (10 min.)
  7. Dėl bevardės (pasivaikščiojimų) gatvės apšvietimo įrengimo (sąmatos tvirtinimo). (15 min.)
  8. Bendro naudojimo objektų 2017-2020 m. atnaujinimo ir modernizavimo ilgalaikio plano aptarimas ir tvirtinimas. (15 min.)
  9. Dėl vasaros šventės organizavimo. (10 min.)
  10. 10.Einamieji klausimai. (10 min.)                              

Preliminari susirinkimo trukmė 2 val.

 Kviečiame aktyviai dalyvauti !

Susirinkimo vieta- Vokės 6-oji g. 20
(pas pirmininką Aidą Kavaliauską).

 Registracija į susirinkimą 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir  gerbti kitų laiką.

 Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba

|

Visuotinė talka 2016 04 23

Gerb. Sodininkų bendrijos „Vokė“ sodinininkai ir gyventojai !

Kaip ir kasmet organizuojama talka bendrijos ir šalia esančios teritorijos aplinkai tvarkyti, bei bendrojo naudojimo objektams gerinti.
Šiais metais planuojamos kelios talkos (pasirinktinai dalyvaujama vienoje)

1-oji talka vyks 2016 m. Balandžio 23 d. (šeštadienis) 10.30 val., kuomet tvarkysime mūsų teritoriją ir Mūsų parką. Renkamės prie skelbimų lentos.

 Kaip ir pernai atskirai pasiskirstysime grupėmis kur darbus kuruos koordinatoriai ir atžymės dalyvavimą talkos pabaigoje- piknike (trukmė 2-3 val.) Tęsti skaitymą

|

SVEIKINAME!

Gražaus jubiliejaus proga sveikiname Vokės pirmininką

Aidą Kavaliauską

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys.
Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad liki visada tokiu, kokį mes gerbiam ir pažįstam,
Su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!

Vokėnai

|

Su Šv. Velykom

Mieli Vokėnai ir visi mūsų bičiuliai

Nuotrauka0985

Būkit laimingi sulaukę Šv.Velykų,
Keliasi žemė, kilkit ir jūs
Saldžių pyragų, tvirtų margučių,
Lai jūsų stalas džiugins visus.
Pačią gražiausią pavasario šventę
Tegul palaimina Dievo ranka,
Tegul kiekvienas laimę suranda,
Ir tegyvena su ja širdyje.

 

Bendrijos valdybos vardu
pirmininkas
Aidas Kavaliauskas

|