SB Vokė narių ir ne narių atsiskaitymas už praėjusius metus

Primename, kad baigėsi 

2016 05 01- 2017 04 30 finansiniai SB Vokė metai.

Už šiuos finansinius metus SB „Vokė” nariai ir ne nariai turi atsiskaityti iki 2017 07 31 d.

Nario mokestis 5-eri metai iš eilės tas pats 3,48 Eur už arą – 6 arų sklypas 20,88 Eur (didesnis ar mažesni sklypai atitinkamai proporcingai ).


Pora metų iš eilės keliamas klausimas visuotiniuose susirinkimuose dėl kai kurių narių ir ne narių įsiskolinimo, buvo išnagrinėtas ir priimtas valdybos sprendimas (2016 11 25 d. protokolas) griežtinti delspinigių skaičiavimo tvarką kuri perdėm demokratiška.

Ištrauka iš protokolo

 

Mokantys buhalterės priėmimo metu turėkite su savimi sodininko knygelę.
Mokantys per elektroninę bankininkystę nurodykite už kokį sklypą mokate.

Mokėtinas sumas galite rasti 

Tik nariams/slaptažodis/dokumentai/apmokejimai-skolos/Sodininku mokesciu apskaitos sarasas 20170514

Papildomai primename kad už apšvietimo elektros energiją moka gyvenantys sodininkai pagal sąrašą, kurį galite rasti ….Tik nariams/slaptažodis/dokumentai/apmokejimai-skolos/ELEKTRAgyvenančiųjų20170501.

Nedalyvavusiems ir neplanuojantiems dalyvauti kitu metu bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose (talkose) įmoką už metus yra 5,79 Eur.

Kaip numato mūsų bendrijos įstatai….
22.6 nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas;

vidaus tvarkos taisyklės…
6.6 nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas iki einamųjų metų liepos 31 d.

SB įstatymas…
4.Bendrijos narys turi šias pareigas:
1) laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdymo organo sprendimus;
4) nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti bendrijos nario mokestį;
6) bendrijos įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauti bendrijos valdymo organo organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose;

Esant papildomiems klausimas dėl mokėjimų visada galite skambinti ir rašyti
pirmininkui Aidui Kavaliauskui 8 612 90723 aidakava@gmail.com
arba buhalterei  Juditai Jokubaitytei  8 650 37867

dėkojame už Jūsų supratingumą ir pareigingumą

 

 

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.