Visuotinis bendrijos narių susirinkimas

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

2017-06-16 d. (penktadienį) 17 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2016 liepos mėn. 1 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2017-06-16 d. susirinkimo darbotvarkę.

 Darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas.(15 min.)
  2. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas. (10 min.)
  3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas. (10 min.)
  4. Dėl sutarties su UAB „Etanetas“ pratęsimo/nutraukimo. (15 min.)
  5. Dėl naujų interneto tiekėjų paslaugų. (15 min.)
  6. 2017-05-01 – 2018-04-30 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (projekto) aptarimas ir tvirtinimas. (15 min.)
  7. Dėl vasaros šventės organizavimo.(10 min.)
  8. Kiti klausimai. (15 min.)

Preliminari susirinkimo trukmė 2 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

Susirinkimo vieta Vokės 6-oji g.20 (pas pirmininką Aidą Kavaliauską).

Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

 Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.