Bendrijos reikalai – gegužis 5 Internetas

Gerbiami sodininkai.

Kaip ir buvo sutarta, šiandien „Etanetas“ pateikė interneto teikimo sutartį pasirašymui.
Nuodugniai nagrinėjant kiekvieną sutarties punktą, dar ir dar kartą peržiūrint sąlygas, įsipareigojimus, sutarties nutraukimo, pratęsimo, atnaujinimo sąlygas bei nuostatas, mūsų bendrijos įsipareigojimų terminus ir kita, vyko „karšti“ debatai su „Etaneto“ atstovais.

Daugumoje punktų pavyko priartėti prie abi puses tenkinančių sąlygų, tačiau bene svarbiausiuose mūsų bendrijai įsipareigojimuose (sutarties galiojimo terminas, sutarties atnaujinimo bei nutraukimo sąlygos) galutinio sutarimo rasti nepavyko.

Šiandien sutartis pasirašyta dar nebuvo.
Abiejų pusių sutarimu buvo nuspręsta vienos-dviejų savaičių laikotarpyje dar kartą peržiūrėti pagrindinius sutarties punktus ir pateikti naujas sąlygas.

Visų jūsų dėmesiui pateikiame interneto teikimo sutarties darbinį projektą.

L.e.p. valdybos pirmininkas Petras Revuckas.

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.