Visuotinis susirinkimas 2024

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

2024-06-01 d. (šeštadienį) 10.30 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2024 birželio mėn. 15 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2024-06-01 d. susirinkimo darbotvarkę.

Darbotvarkė:

1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita ir tvirtinimas (15 min.)

2. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas(10 min.)

3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.(10 min.)

4. 2024-05-01/ 2025-04-30 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (projekto) aptarimas ir tvirtinimas (nario mokesčio klausimo svarstymas).(20 min.)

5. Bendrijos lėšų panaudojimas.(20 min.)

6. UAB “Etanetas” sutartys.(10 min.)

7. Kiti klausimai (30 min.)

Preliminari susirinkimo trukmė 2 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

Susirinkimo vieta mūsų parko pavėsinėje.

Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba  

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.