Netektis

Visų sodininkų bendrijos narių, valdybos ir savo vardu reiškiu gilią užuojautą mūsų bendrijos narei Svetlanai Šarovienei dėl staigios jos mamos Aksenijos Kozlovskajos mirties. Aksenija daug metų iki paskutinės dienos gyveno mūsų bendrijoje ir aktyviai dalyvavo jos gyvenime.
Aksenija bus pašarvota Vilniuje, Olandų laidojimo namuose, 9-je salėje vasario 3 d. (sekmadienį) nuo 14.00 val. Laidotuvės vyks pirmadienį, vasario 4 d., 14.00 val. Papiškių kapinėse (Pagirių sen.).

Valdybos pirmininkas Petras Revuckas

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.