Visuotinis susirinkimas

 Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

 

2021-06-05 d. (šeštadienį) 10.30 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2021 birželio mėn. 19 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2021-06-05 d. susirinkimo darbotvarkę.

 

Darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas.(15 min.)
  2. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas. (10 min.)
  3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas. (10 min.)
  4. 2021-05-01 – 2022-04-30 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (projekto) aptarimas ir tvirtinimas. (15 min.)
  5. 5.Dėl SB Vokės elektros tiekėjo pasirinkimo. ( 15 min.)
  6. Dėl SB Vokės vasaros šventės organizavimo. (15 min.)
  7. Kiti klausimai. (20 min.)

Preliminari susirinkimo trukmė 2 val.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

Susirinkimo vieta mūsų parko pavėsinėje.

 Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

 

Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.