Visuotinis SB VOKĖ narių susirinkimas

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

2019-06-14 d. (penktadienį) 19 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2019 birželio mėn. 29 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2019-06-14 d. susirinkimo darbotvarkę.

 Darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita ir tvirtinimas
  2. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas
  3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
  4. 2019-05-01 – 2020-04-30 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (projekto) aptarimas ir tvirtinimas.
  5. Bendrijos valdybos ir jos pirmininko rinkimai
  6. Bendrijos revizijos ir jos pirmininko rinkimai
  7. Kiti klausimai

Preliminari susirinkimo trukmė 2 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

 Susirinkimo vieta Vokės 6-oji g.20

 Kaip numato SB „Vokė“ įstatai apie susirinkimą bus paskelbta „Lietuvos ryto“ dienraštyje 2019 05 30 d. ir „Valstiečių laikraštis“savaitraštyje 2019 05 29 d.

 Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

 Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba