Visuotinis SB Vokė narių susirinkimas

Gerbiami sodininkų bendrijos „Vokė“ nariai !

2018-06-16 d. (šeštadienį) 19 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkime nesant kvorumui, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2018 birželio mėn. 30 d. (šeštadienį) 10.30 val. pagal 2018-06-16 d. susirinkimo darbotvarkę.

 Darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas.(15 min.)
  2. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas. (10 min.)
  3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas. (10 min.)
  4. 2018-05-01 – 2019-04-30 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (projekto) aptarimas ir tvirtinimas. (15 min.)
  5. Dėl SB Vokė 30mečio ir vasaros šventės organizavimo.(20 min.)
  6. Kiti klausimai. (20 min.)

Preliminari susirinkimo trukmė 2 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !

Susirinkimo vieta Vokės 6-oji g.20 (pas pirmininką Aidą Kavaliauską).

Registracija į susirinkimą prasideda 10:10, baigiasi 10:35. Prašome nevėluoti ir gerbti kitų laiką.

 Sodininkų bendrijos „Vokė“ valdyba

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.