Pirmininko mintys atskirais susirinkimo darbotvarkės klausimais

1. Valdybos pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas.
Šį darbotvarkės punktą pateiksiu susirinkimui. Daugiau ar mažiau per metus nuveiktus valdybos darbus žinome.
2.Darbotvarkės 2 ir 3 punktai bus pateikti tvirtinimui susirinkime. Čia atskiros diskusijos nereikia.
4. Bendrijos įstatų keitimas ir jų tvirtinimas. 2012-06-29, Žin.,2012, Nr.82-4268 (2012-07-13) Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 16 d. numatyta, kad vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti vienam bendrijos nariui. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui. Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, petvarkymo ir likvidavimo ( pagal mūsų įstatų 36.10. buvo numatyta, kad vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti ne daugiau kaip 1/50 bendrijos narių.
Mūsų bendrijos įstatų 22.8 punkte numatyta pareiga dalyvauti talkose ir kt. bendro naudojimo objektų priežiūros darbuose. Šiame punkte reikia numatyti, kad 1-os, 2-os ir 3-ios grupės neįgaliems asmenims talka nėra privaloma, kaip ir asmenims nuo tam tikro amžiaus.
Siūlyčiau įstatuose numatyti, kad bendrijos buveinė būtų pagal naujai išrinkto bendrijos pirmininko gyvenamąją vietą.

5.Bendrijos valdybos ir jos pirmininko rinkimai.
Pernai Aidui atsistatydinus iš pirmininkų, susidūrėme su pirmininko problema. Respublilos sodininkų bendrijose, kur dirbama skaidriai, yra didelė problema dėl pirmininkų. Į juos paprasčiausiai neinama. Panašioje situacijoje mes buvome pernai. Valdybos narių prašymu sutikau iki kadencijos pabaigos – vieniems metams juo tapti. Kadencija pasibaigė, todėl tikrai į pirmininkus nepretenduosiu. Siūlyčiau prašyti Aido, kad vėl sutiktu pirmininkauti. Be bendrų bendrijos pirmininko funkcijų yra papildomos – poilsio-sporto zonos tolesnės statybos ir kt. projektai. Tuo pačiu pasiaukojantį pirmininko darbą reikia vertinti ir numatyti nors kiek priimtiną atlygį. Nario mokestį paliktume kaip ir buvo- 12 lt. už arą. Pinigų atlyginimui papildomai galima rasti iš Aido kadencijos metu sutaupyto atlyginimo fondo. Jei nebus tinkamo pirmininko, visi mūsų darbai sustos.
6. Bendrijos revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai.
Ne visa komisija linkusi tęsti darbą, todėl reikia ieškoti kandidatūrų. Konkrečių pasiūlymų neturiu, bet Nijolę Sirvidienę galvoje turiu. Žodžiu galvokime visi.
7. 2013 – 2014 bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos aptarimas ir jos tvirtinimas. Čia pagrindinis pasikeitimas, tai pirmininko atlyginimo kėlimo klausimas.
8. Dėl bendrijos lėšų panaudojimo.
Į sporto poilsio zoną (vandenvietėje) jau investavome apie 8000 Lt. (vaikų žaidimo aikštelė {neužbaigta}, tinklinio ir mini futbolo aikštės. Reikalinga dar mini – vieno krepšio aikštelė, įvairūs turnikai ir mechanizmai jėgai lavinti bei kt. , o taip pat metalinio tinklo aptvarai ir gražūs vartai. Šiam tikslui siūlyčiau panaudoti 50000 Lt., kuriuos gavome pardavę el. tiklus. Kai kurie tėvai turi savo valdose įvairių vaikams skirtų prietaisų, bet problema yra ta, kad vaikams ne mažiau yra svarbus bendravimas su bendraamžiais, kurio jie namuose neras.
Yra pasiūlymų spręsti apšvietimo klausimą bent centrinėse gatvėse. Deja mes puikiai žinome, kad mūsų transformatorinės pajėgumai išnaudoti. Be to paslaugą teiks monopolininkas. Jei viskas būtų skaidriai vykę el.tinklų privatizavimo metu, tai būtume galėję pasvajoti apie nors minimalų gatvių apšvietimą. O dabar turime džiaugtis ir tomis keliomis dešimtimis tūkstančių litų.
Kažkokią dalį lėšų reikia numatyti kelių tvarkymui bent 5 metams į priekį.
Gal galima būtų pagalvoti apie giluminį gręžinį geriamam vandeniui prisipilti vietoje. Prie vandenvietės labai prasti vartai, o ir prie pirmos gatvės įvažiavimo būtų tikslinga statyti vartus su varteliais, kad nuo rudens tamsių vakarų galėtume juos rakinti.
9. Gyvenimas reikalauja atnaujinti įvažiavimą ties 1-ja gatve. Čia pastatyta nemažai namų, todėl padėtis labai pasikeitė. Generaliniame plane vartai ties pirmaja gatve numatyti. Ir žmonėms patogiau ir gatvę mažiau gadinsime. O atsargumas ir atidumas išvažiuojant iš šalutinio kelio yra bendras reikalavimas.
11. Dėl bendrijos bendro turto – dviejų vandens talpų panaudojimo.
Čia siūlymai yra du – parduoti ar panaudoti kaip vandens talpas gaisro atveju.
11. Dėl vasaros šventės organizavimo.
Tai būtų jau 3-čia vasaros šventė iš eilės. Vaikams tai neišdildomi prisiminimai.
12. Einamieji klausimai. Čia, manau, bus apie ką pakalbėti.
Belieka tik priminti, kad birželio 15 d. 11.00 val. (šeštadienį) visi laukiami vandenvietės teritorijoje ar priklausomai nuo oro šalia esančiame pirmininko sklype, kur galima pasislėpti nuo saulės.

Pagarbiai

Valdybos pirmininkas P.Revuckas

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.