Dėl šiukšlių kaupimo ir šalinimo

Antras nemažiau svarbus mums visiems klausymas yra atliekų kaupimas ir šalinimas. Geguės 27 dieną buvo numatyta talka tiems, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo joje dalyvauti ankščiau. Su komunalininku susisiekiau ir bandžiau užsakyti didelį konteinerį talkos metu surinktoms šiukšlėms. Komunalininkas atsisakė pastatyti laikiną didelį šiukšlių konteinerį. Vietoje jo pasiūlė kelis mažus. Taigi 6 konteineriai  ir buvo pastatyti. Šiuo metu, kiek man žinoma, pusė konteinerių jau pilni. Valdybos posėdyje keli valdybos nariai labai griežtai pasisakė prieš tai, kad pastačiau konteinerius, taip pat nurodė, kad viršijau konteinerių skaičių. Visumoje manau, kad kiekvienos gatvės gale (centrinė įvažiavimo g-vė) turėtų būti konteineris, išskyrus patį įvažiavimą, nes labai gadintų vaizdą. Centrinio įvažiavimo gatvės konteineris galėtų būti pastatytas ties centrinės gatvės atsarginiais kaimo vartais nors ir prie mano tvoros galo. Noriu informuoti, kad visos sodų bendrijos už Papiškio kaimo taip pat Pagirių sodų bendrija  turi pasistatę konteinerius. Aš, kaip pirmininkas, privalau vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės sprendimus,priešingu atveju galiu būti patrauktas atsakomybėn. Labai norėčiau, kad šiuo klausimu pasisakytumėte. Artimiausiu metu į mūsų puslapį įdėsiu bendras taisykles dėl atliekų šalinimo. O kad būtų lengviau diskutuoti paaiškinsiu: Komunalininkas yra visų „ASA” teisių ir įsipareigojimų perėmėjas, todėl ir toliau rinks šiukšles iš konteinerių tų gyventojų, kurie yra pasirašę sutartis. Per mėnesį atliekos bus išvežamos du kartus (datas artimiausiu metu pranešiu). Tie, kas gyvena pastoviai, už kvadratinį metrą turės mokėti 20 centų  per mėnesį. Taigi 10 kv. metrų = 2 lt., 20 kv. metrų = 4 lt. ir t.t. Maksimali suma per mėnesį- 20 lt. nepriklausomai nuo namo dydžio. Sodininkai, kurie pastoviai negyvena savo sklype Vilniaus rajono sprendimu mokės 3 lt. per mėnesį. Būtent šiems sodininkams ir yra skirti konteineriai, kurie pastatyti centrinėje gatvėje. Žinoma, iškils klausimai dėl sanitarinių taisyklių ir t.t., tačiau visi šie klausimai yra nesunkiai sprendžiami. Taigi, laukiu kulturingų ir konstruktyvių diskusijų.

L.e.p. valdybos pirmininkas                                    Petras Revucks

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.